Het samenspel van trillende organen die de intrinsieke emoties aanmaken